Tips til lærervikarer

Jeg har skrevet en bok med tips til lærervikarer. På denne nettsiden vil det ligge lenker og oppdateringer.

Oppdaterte lenker

Vedlegg til boken

Et foredrag som omtales i boken

Tips til time om diktanalyse

Quiz om zikhisme

Quiz om bærekraftig utvikling