Ulovlig å dele en hel artikkel

Er du en sosialsnippforbryter?

  • Det er ulovlig å kopiere penger.
  • Det er ulovlig å kopiere billetter.
  • Det er ulovlig å kopiere avisartikler.
  • Det er ulovlig å kopiere bloggartikler.
  • Det er ulovlig å kopiere dataprogrammer.

Det spiller ingen rolle om artikkelen ligger bak en betalingsmur eller ikke, det er uansett ulovlig å kopiere en hel artikkel for så å legge den ut på Facebook eller på sin egen blogg. Det er like ulovlig enten du tar bilde av artikkelen med telefonen (slik at hele teksten blir leselig) eller du tar skjermbilde eller du kopierer løpende tekst.

Oppdager forfatteren eller avisen at du har kopiert en hel artikkel, kan du forvente en faktura i posten. For noen år siden måtte en lokalbutikk i Oslo ut med 20.000 kroner fordi den hadde brukt et bilde uten å spørre fotografen.

Hva er lov uten å spørre?

Dette er lov:

  • Å oppgi lenke til en artikkel. (Så kan folk lese hele artikkelen hos forfatteren/avisen.)
  • Å oppgi enkelte avsnitt. (Dette kalles sitatretten.)

Hvordan få tillatelse til å dele en hel artikkel

Ønsker du å dele en hel artikkel, kan du kontakte forfatteren (journalisten), så forklarer forfatteren hvilken avtale som er gjort i hvert tilfelle med hennes tekst.

Kort sagt må du spørre først. Kanskje sier avisen at det er ok at du deler, for avisen mener at det kan være god reklame. Kanskje sier avisen nei. Eller kanskje sier avisen at du kan dele hvis du betaler noen tusenlapper. Uansett er det ikke opp til deg å bestemme hva som er best for forfatteren eller avisen. Dette gjelder også tekster som ligger på private blogger, du må spørre om lov før du kopierer.

Fortell at du har fått tillatelse

Har du fått tillatelse, eller det er snakk om din egen tekst, kan det være lurt å fortelle det når du deler, ellers tror folk at du er kriminell.

Unntak for familien

Loven sier: «Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk.» Det bør bety at du uten å spørre kan dele en hel artikkel i en Facebook-gruppe som består av familien din eller dine nærmeste venner. Hvor mange medlemmer en Facebook-gruppe kan ha uten at man bryter loven, kan jurister sikkert svare på. Men når en Facebook-gruppe består av flere hundre medlemmer eller mer, behøver man ikke være jurist for å forstå at man er utenfor privat bruk.

Et annet unntak er når forfatteren eller fotografen har frigitt arbeidet gjennom en lisens som kalles CC0 eller at forfatteren eller fotografen har skrevet med sine egne ord at alle kan dele fritt. Bildet over er brukt under CC0-lisens.

Det er også unntak for en del tekster som stammer fra myndighetene, slik som lover, forskrifter, rettsavgjørelser, vedtak, forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse. Da kan du kopiere hele teksten uten å måtte spørre om lov først.

Uvitenhet eller dårlig moral?

Mange kjenner ikke norsk lov når det gjelder kopiering av andres arbeid. Men det finnes også personer som er klar over reglene, men som velger å bryte dem. De forsvarer sitt lovbrudd med å si at avisen har nok av penger. Dermed argumenterer de på samme måte som innbruddstyver, ranere og hvitsnippforbrytere. De har ikke respekt for andres eiendom og levebrød.

Andre forsvarer lovbruddet sitt slik: Når de deler en hel artikkel med flere tusen medlemmer i en Facebook-gruppe, så er delingen til stor nytte for mange mennesker. For alle i gruppen blir opplyst om noe viktig samtidig som de slipper å betale abonnement eller engangsbeløp. Å argumentere på en slik måte, er som å gå inn for å piratkopiere billetter til konserter, for det er til stor nytte for de mange som da  slipper å betale.

Slett artikkelen og legg ut på lovlig vis

Har du allerede kopiert en hel artikkel og delt den på internett? Slett den. Start så på nytt med dine egne ord, beskriv poenget i artikkelen og hva du mener om saken, vis eventuelt to-tre setninger eller avsnitt fra artikkelen og legg ved lenke som peker til avisen og artikkelen som ligger der. Verre er det ikke, så lett blir du lovlydig og så lett viser du respekt for andres levebrød. Og husk: Dette gjelder også artikler som ikke ligger bak en betalingsmur. Det spiller heller ingen rolle om forfatteren har plassert et copyright-merke ved teksten eller ikke.

Sjur Jansen tekstforfatter og kommunikasjonsrådgiverSjur Jansen – journalist og oppdragsforfatter

Besøk gjerne nettbutikken hvor jeg selger mine bøker. Eller les om mine skrivetjenester.

sjur@skrivehistorie.no