TV-nyheter for barn

Av: Sjur Jansen, journalist i Skrive Historie

Holder det med TV-nyheter, eller bør barnet ditt også lese nyheter?

Nyheter for barn finnes både i papirform, på TV og på nettet. Hvilken kanal er best for barna?

Mest for skoler, ikke privatpersoner

TV 2 Skole er et tilbud til elever på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Du kan kjøpe tilgang til tjenesten også som privatperson, men du må uansett kjøpe tilgang for minst 100 elever og må i tilfelle ut med minst 5.000 kroner i året, men tjenesten ikke er verdt så mye for en enkelt person.

Det er likevel greit om du som forelder vet hva TV 2 Skole tilbyr, for det kan hende barnet ditt har tilgang via skolens abonnement. I tilfelle kan barnet logge seg på kanalen også hjemmefra.

En positiv nyhetsprofil

Førstesiden i TV 2 Skole viser tre nyheter hver dag. Disse nyhetssendingene er stort sett laget for voksne, men TV 2 Skole velger ut innslag som kan egne seg for barn fra femte klasse og oppover. Man tar ikke med innslag som handler om vold, krim, krig og elendighet, innslagene skal være positive og viktige nyhetssaker.

I de tre innslagene som i utgangspunktet er laget for voksne, bruker man naturlig nok et voksent språk, så det kan opptre enkelte fremmedord.

Det virker noe halvhjertet å vise voksne innslag uten å forsøke å tilrettelegge for barna. Man kunne for eksempel ha fulgt opp med grafikk eller tekst som forklarte vanskelige ord.

Men TV 2 Skole er ikke først og fremst nyheter, men skolefag. Og ser vi positivt på det, skal altså de tre innslagene være med et slags barnefilter som ikke viser de verste nyhetsinnslagene, på den måten skal det være trygt å la barna se på.

Også innslag laget for barn

I tillegg til de tre daglige nyhetene, lager TV 2 Skole hver uke et par-tre innslag kun for barn, og da bruker man et enklere språk. Innslagene blir gjerne fulgt opp med undervisningsopplegg som oppgaver, quiz og aktiviteter.

En del av innslagene er utenlandske TV-programmer hvor man har lagt på norske kommentarer, disse innslagene stammer ofte fra amerikanske Vox.

Skolefag

Kanalen har mange generelle opplæringsfilmer som passer til ulike skolefag. Er du ute etter en nyhetskanal for barna, er TV 2 Skole ikke den aller beste. Men er du ute etter innslag med generell opplæring i skolefagene, får du her et stort utvalg filmer som helt eller delvis bygger på norsk språk.

Som forelder kan du la barnet logge seg på og så kan du sjekke om det finnes en passende artikkel eller film til leksene.

Klikk i menyen og finn riktig fag og klassetrinn. Deretter ser du tre symboler. Det første går til en lærerveiledning, den kan passe også til deg som skal hjelpe barnet med leksene. Det neste symbolet gjelder et passende filmklipp. Det siste symbolet leder deg videre til en tekst om temaet.

Dette er i praksis leksehjelp til alt fra KRLE til matematikk og samfunnsfag.

Hva er mest populært?

– Dagens nyhet er veldig populær, forteller redaksjonssjef Anne Cathrine Gotaas. Det andre stoffet vårt begynner å bli rikholdig med oppgaver, lesetekster og filmer. Der er det spesielt film som fenger, for det er lettere tilgjengelig enn skolebøker for en veldig stor gruppe av elevene. Mange lærere starter undervisning med film eller så bryter de opp en lengre økt med film. Elever som sliter med motivasjon og lesing, «elsker» film.

Voksenopplæring

I kanalen finner man også innslag for voksenopplæringen, da snakker journalistene sakte og tydelig. Her finner du nyheter på fremmede språk som somali, dari, engelsk, pashto, arabisk kurdisk og tigrinja.

Innlogging med Feide

Når du skal logge deg inn på nettsidene, får du raskt spørsmål om du vil logge deg inn med «Feide», det er et innloggingssystem som mange skoler bruker. Det er også mange skoler som har gratis prøveabonnement på TV 2 Skole, kanskje har ikke alle lærerne tatt det i bruk, men elever kan sjekke om de likevel kommer inn med sin Feide-bruker.

Konklusjon TV 2

TV 2 Skole har satset mest på skolefagene og ikke på nyheter. Leter du etter et nyhetssted for barna, bør du sjekke Skrive Histories oversikt og sammenligne hva du får i hver kanal.

NRK med Supernytt

Tre av fem barn ser TV-innslag når de spiser lunsj på skolen. Man kan anta at mange innslagene stammer fra NRKs Supernytt, fordi Supernytt er gratis og lett å finne åpent på nettet.

Supernytts målgruppe er barn mellom 8 år og 12 år.

NRK har enorme ressurser sammenlignet med for eksempel juniorsatsningen til Bergens Tidende som har kun to journalister. Supernytt spiller også på lag med andre avdelinger i NRK og kan få innslag fra utenriksreportene og lokalredaksjoner. I innslagene brukes det også grafikk med ord eller små tegninger som gjør at man får noe med seg selv om lyden er slått av.

Det Supernytt ikke har, er artikler. Barna får ikke lesetrening. Ønsker du å motivere barnet til å lese flere nyheter, må du i tilfelle velge et av de andre nyhetestilbudene for barn.

Også NRK har et tilbud til skolearbeidet. For øvrig kan du besøke NRK på Youtube.

Svar-o-meter

I tillegg har NRK appen Svar-o-meter som stiller spørsmål til barn hver dag. En del av spørsmålene er knyttet til nyhetsbildet. Noen ganger gir appen en svært kort forklaring til nyheten eller så ligger nyheten innbakt i selve spørsmålet.

Det var for øvrig i denne appen at det kom frem at over 60 prosent av barna ser TV nesten daglig i klasserommet mens de spiser lunsj. I tillegg er det mange barn som ser TV litt sjeldnere enn hver dag i klasserommet. Kanskje rundt 80 prosent av barna ser TV i lunsjen hver uke. Det var brukere av appen som svarte, det er noen usikkerhetsmomenter, for eksempel at det er en del voksne brukere av appen. Men det er såpass mange som svarte på spørsmålet om TV-titting, så statistikken bør gi en pekepinn.

Når barna ser Supernytt i lunsjen, bygger noen av innslagene på hva barna har svart i appen. Noen ganger spør NRK barna i appen hvilket av to innslag som Supernytt skal velge å sende senere på dagen. Slik knytter NRK tett kontakt med barna ved å flette kanalene sammen. Og det er visjonen med denne appen, man skal fange barna slik at de følger med NRK videre når de blir voksne.

Konklusjon NRK

Supernytt og Svar-o-meteret holder et høyt profesjonelt nivå. Men det er lite lesetrening å få.

Har skolene brukt opp NRK og TV 2?

Skal du hjelpe barnet med lekser, er det greit å kjenne til skoletilbudene fra både TV 2 og NRK. Noen ganger får barnet i lekse å se innslagene og gjøre seg opp en mening, da kan du for eksempel se innslagene sammen med barnet.

Har barnet fått i lekse å skrive om et bestemt tema, er det ikke sikkert at barnet blir motivert dersom du foreslår å sjekke om det finnes innslag om temaet på NRK eller TV 2. For det kan godt hende at barnet har sett de innslagene allerede, kanskje til og med flere ganger. Disse to store kanalene er lette å ty til for både lærere og lærervikarer. Og opp gjennom skoleårene er det ofte repetisjoner.

En idé kan være å følge med på lekseplanen og ligge noen dager i forkant slik at du finner frem alternative ressurser på nettet i tide før du skal hjelpe barnet.