Lærervikar skrev tipsbok

Mann holder en bok. Bak skimtes et bymiljø.

Sjur Jansen fra Oslo stepper inn som ufaglært lærervikar når det er hull mellom oppdragene han har i skrivefirmaet sitt. Nå har han skrevet bok med tips til lærervikarer.

– Det er veldig givende å treffe dagens tenåringer, som vikar får jeg også brukt helt andre sider ved meg selv enn når jeg sitter dypt konsentrert foran skjermen. Samtidig byr vikaroppdragene på en del utfordringer. Etter et år med mange vikartimer fikk jeg lyst til å skrive ned tips og historier slik at andre vikarer kan stille mer forberedt, sier Jansen.

– Hva er de største utfordringene for vikarer?

– Det er to store utfordringer. Den ene er at opplegget vikaren får levert for timen, ofte ikke holder hele timen ut. Opplegget er kanskje bra nok for en lærer som er forberedt til timen. Men en fersk vikar har ikke like mye å fortelle om dagens tema. Det er alltid også noen elever som blir raskt ferdige med oppgavene, hva skal de gjøre resten av timen? Den andre store utfordringen er å holde ro i klassen.

– Har du et tips her og nå?

– Mitt viktigste tips er at det lønner seg å ha en plan B i vesken. Det hender nemlig rett som det er at lærerens opplegg ikke kan gjennomføres. Arkene fra den syke læreren ligger ikke der de skulle ligge eller så finner ikke vikaren en ledig datamaskin som filmen kan spilles av på. Et annet tips er å legge tre tavletusjer i vesken, for ofte virker ikke tusjene som ligger i klasserommet. Vikarer har nok å tenke på, det er greit å slippe å løpe rundt etter en tusj som virker.

– Hva kan skolene gjøre for å hjelpe vikarene?

– Undervisningsinspektørene er allerede høyt og lavt og løser all verdens problemer på skolene, de gjør en fantastisk innsats. Jeg vegrer meg for å foreslå flere arbeidsoppgaver til dem, men for eksempel en bunke med plan B-forslag, hvorav halvparten er ikke-digitale, vil være til god hjelp for mange vikarer. I tillegg bør man rydde opp i lønningene.

– Hva er galt med lønningene?

– De er alt for innviklet og har lite med vikarens innsats eller hverdag å gjøre. Det er ulik lønn i gymtimer og norsktimer, men for vikaren er det ganske meningsløst. Vikarens innsats kan være den samme i begge timene. Da jeg jobbet med boken, fant jeg ut at selv byråkrater på høyt nivå ikke forstår alle tallene som brukes for å regne ut lønningene. Vikarer burde ha startet sin egen organisasjon som kunne kjempe for at lønningene ble enklere og mer rettferdige.

– Hva mener du er urettferdig?

– Hadde jeg arbeidet tre timer i en butikk, ville jeg ha fått betalt for alle timene selv om det ikke kom noen kunder i den midterste timen. Men når jeg er vikar på en skole, blir jeg kanskje innkalt til oppdrag i 1. time og 3. time, med en times hull i midten som jeg ikke får lønn for. Det er umulig å få oppdrag et annet sted i tidshullet som er i midten, for man rekker ikke frem og tilbake. Selv skriver jeg artikler og bøker, men det er ikke lett å utføre et skriveoppdrag mellom to skoletimer. Det er for øvrig også uklare regler på skolene når det gjelder lønn for oppdrag som faller bort i siste liten, avtaleverket er laget for lærere i faste stillinger.

Hvit bok med tittelen "Lærervikar – tips og råd".

– Skriver du om dette i boken?

– Jeg viser de lange regnestykkene for vikarlønninger og etterlyser enklere og tydeligere regler. Men boken handler først og fremst om praktisk hjelp til vikaren: Hvordan lede klassen, hvordan lage en presentasjon, hva bør med i rapporten og så videre. Jeg viser også mange forslag til plan B, vikaren kan for eksempel lese opp quiz rett fra boken eller bruke noen av ideene som står der.

– Har du fått respons på boken, så langt?

– Det er bare en uke siden siden jeg fikk bøkene fra trykkeriet. Jeg gir ut boken på mitt eget forlag hvor jeg har en nystartet nettbutikk. I løpet av de første dagene har jeg solgt tolv bøker og fått over 100 likes på Facebook. Så langt virker det som at det er behov for en slik bok. Jeg håper at skolene kan kjøpe inn noen eksemplarer hver og dele ut til ferske vikarer, som en service til dem. Uansett tror jeg skolene vil finne det interessant å lese hvordan en voksen person uten lærerutdanning opplever skolen fra innsiden.

– Det virker som du har tatt med noen vikarhistorier også?

– Jeg har tatt med noen glimt fra livet som lærervikar. Alt kan gå galt og vikaren må være en mester i å improvisere. Samtidig er det veldig givende å høre elevene forstå prosentregning eller noe annet jeg underviser om. Toppen av lykke som vikar er når man plutselig får high five og «takk for hjelpen» fra en elev midt i en overfylt korridor.

Fakta om boken «Lærervikar – tips og råd»:

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre