Kunden din mottar 122 e-poster hver dag

Mann skriver på et ark. Ved siden av er en PC.

Sørg for at e-postene fra deg blir lest

Folk mottar eller sender 122 e-poster hver dag på jobben, ifølge en undersøkelse fra The Radicati Group.

Man mottar 88 og sender 34. Av de man mottar, er 12 spam.

Det høres mye med 88 e-poster i innboksen daglig, men en del e-poster handler nok om korte beskjeder, for eksempel at man venter på den siste kollegaen til et møte: «Kommer du?» Likevel: Antallet er uansett så høyt at du bør sette av mer tid til å finpusse de e-postene og nyhetsbrevene som du skal sende til kunder.

Tips til hvordan få bedre respons på e-postene

Selskapet Hubspot kommer med syv tips til hvordan du bør skrive e-poster til kunder.

1) Skriv som om du sitter på barneskolen

Korte og enkle e-poster får 36 prosent bedre respons. Bruk enkle ord og setninger og skriv ikke for langt.

Her må jeg legge til at dette tipset betyr ikke at også alle nettartikler skal være korte. Statistikk viser at det er lange nettartikler som gjerne blir delt i sosiale medier. Hver tekst som du produserer, må tilpasses kanalen og hensikten.

Skal teksten godkjennes av fagpersoner, hender det at de gjerne vil bruke fagterminologi. De vil kanskje skrive «tegne forsikring» selv om folk flest sier «kjøpe forsikring». Eller de bruker ordet «kurtasje» ved kjøp og salg av aksjer, selv om folk flest bedre forstår ordet «gebyr».

Skriver du til en bransje, kan du selvsagt bruke bransjeord. Men statistikk fra 40 millioner e-poster sier altså at du normalt bør velge enkle ord som folk flest forstår.

2)  Vis temperatur

Ord som viser positivt eller negativt engasjement, øker responsen med 13-15 prosent, forteller Hubspot. Dette stemmer faktisk med selveste Bibelen: «Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.»

Et problem man ofte kan møte på i produksjonen av tekster, er antallet personer som skal ha en mening om innholdet. Skal man ta hensyn til alle kolleger og sjefer, da blir budskapet uten temperatur. Men det lønner seg altså ikke. De ulike avdelingene i bedriften bør holde seg til å rette faktafeil og ikke blande seg for mye inn konkrete formuleringer og tekst-ideer.

På den annen side må man ikke vise for mye temperatur. Det skal være litt temperatur, sier Hubspot.

3) Skriv korte e-poster

Hubspot anbefaler e-poster mellom 50-125 ord, slike utsendelser får omkring 50 prosent respons. Men selv om du øker til 200 ord, vil du likevel få 48 prosent respons.

Med «respons» menes antagelig at kunden har klikket på en lenke, ikke at kunden har bestilt noe.

Du behøver ikke si alt i e-posten. Hensikten er å bringe kunden over til en landingsside som har mulighet for bestilling av vare eller lignende.

Jeg har erfaring med at det kan være helt ok å ha mange saker i nyhetsbrev. Men da består gjerne hver sak av kun overskrift og ingress. Resten, altså brødtekstene, står på landingssider. Hovedrådet om å skrive kort i selve e-posten, gjelder likevel.

Hvor langt er 100 ord? Tips 3 (avsnittene over) består av 111 ord.

4) Skriv veldig kort i emnefeltet

Jeg har lest en god del statistikker om emnefelt og nyhetsbrev, de spriker i konklusjonene. Til og med fra samme selskap kan konklusjonene sprike. For eksempel Hubspot har skrevet at et tomt emnefelt kan gi best respons. Men etter å ha analysert 40 millioner e-poster, mener Hubpost at du bør ha 3-4 ord i emnefeltet.

5) Ta med spørsmål i brødteksten

  • Null spørsmål = 40 prosent respons.
  • 1-3 spørsmål = 60 prosent respons.
  • 8+ spørsmål = 50 prosent respons.

Antagelig får spørsmål leseren til å stanse opp litt for å vurdere teksten nøyere. Fikk du med deg dette? Husker du dette til neste gang du skal skrive nyhetsbrev?

6) Ta et standpunkt. Vær subjektiv.

Forsøksvis objektive eller nøytrale e-poster får 42 prosent respons. Subjektive e-poster får derimot 50 prosent respons. 8 prosent bedre respons kan tilsvare ganske mange kunder.

Igjen må du altså passe deg for hvor mange i bedriften din som skal påvirke valg av idé og ord i nyhetsbrevet eller e-DM-en som du sender ut. Skal alle på jobben være enige om teksten, da forsvinner de tydelige standpunktene.

Jeg valgte å skrive «8 prosent bedre respons» over. Skulle denne teksten leses av kun økonomer, ville jeg nok ha skrevet prosentpoeng. Men til folk flest holder det med prosent.

7) Send e-posten om morgenen

Send e-posten på morgenen eller ved lunsjtid, anbefaler Hubspot, da er det størst sjanse for at den blir lest. Vel, ved alle tips er man nødt til å tenke gjennom om tipset passer til det produktet man selger. Selger du tjenester til privatpersoner? Da kan det hende det er bedre å sende på kvelden.

Hva med deg? Har du tid til å optimalisere tekstene? Har du i det hele tatt tid til å lage nyhetsbrev og tilbud?

Jeg kan hjelpe deg å formulere tekst til nyhetsbrev, nettsider, CRM, brosjyrer og DM-er. La meg for eksempel intervjue dine fornøyde kunder, det blir artikler som du kan spre i mange kanaler. Eller la meg se over noe som du allerede har skrevet, så kommer jeg med konkrete forslag til endringer.

Kontakt: sjur@skrivehistorie.no

Tlf: 95 28 95 19