Skrivetips til saksbehandlere i kommunen

Brev fra myndighetene kan noen ganger være tunge å tolke. 1. januar 2022 fikk vi en ny språklov som sier: “Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.” Myndighetene er altså pliktige til å skrive slik at folk forstår.

Her om dagen fikk en slektning av meg et brev fra Oslo kommune, jeg viser brevet som en PDF i lenken nedenfor, der finner du også mine tips til hvordan dette brevet kunne ha blitt skrevet på en bedre måte.