Selg mer med kundeintervju

Jeg tar bilder av kundene dine og spør hvordan de opplever tjenestene eller produktene. Dette blir til artikler og sitater som du kan bruke i nyhetsbrev, nettsider, DM-er, brosjyrer, sosiale medier og årsrapporter. Det betyr at du får bred nytte.

Alt redigeres slik at både du og kundene blir fornøyd.

Slike intervjuer passer også i Powerpoint-presentasjoner. Folk liker å se ekte caser og man husker historier mye bedre enn tall.

Fordelen med intervju, i motsetning til bare et sitat, er at man gjennom kunden kan fortelle bedre hva tjenesten din går ut på eller hvordan produktet ditt virker. Man får en knagg å henge beskrivelsen på.

Kontakt sjur@skrivehistorie.no

Mobil: 952 89 519

Nyhetsbrev med tips om kommunikasjon: