Fra urmenighet til scenekirker – e-bok

kr 150,00

Et sted i kirkehistorien rotet de kristne seg bort. Opprinnelig møttes de rundt en middag i hjemmene. Men etter noen hundre år bygde man kirker og mange av verdiene ble forlatt. Man fikk religiøse sjefer og kvinner ble undertrykt. Dette utviklet seg videre til dagens kirker som drives som foretak der ansatte kan gjøre karriere, streike eller bli stjerne på kirkescenen. Boken argumenterer for at det er på tide å sjekke hva menighetslivet opprinnelig gikk ut på. Det kan være en utfordrende reise for mange kristne som er vokst opp i dagens kirker. Men forsøk å tenke deg at du aldri har sett en prest og du ikke aner hva en gudstjeneste er for noe. Start med å lese om de første kristne i Bibelen, hva står det der?

Vipps
Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Boken er skrevet av Sjur Jansen.

De første kristne holdt måltidssamlinger i hjemmene. Så kom maktkirken. I dag mørklegges samlingen og scenelyset rettes mot pastoren.

Boken er fra 2009, men er fremdeles aktuell. Den argumenterer for at de første kristne gikk inn for ikke-hierarki og likestilling. Dagens kirker, med for eksempel biskop over prest over diakon, finnes ikke i Bibelen. De første kristne hadde hverken prester eller kirkebygninger.

Dagens kirker har såpass mange negative bivirkninger at man heller bør gå tilbake til den opprinnelige måten å samles på.

Boken tar opp blant annet dette:

 • Kristne bør møtes som venner i hjemmene og trappe ned dagens scenebaserte kirker.
 • Teologiske argumenter for likestilling.
 • Undersøkelser viser at prester og pastorer sliter seg ut og sitter venneløse i en kirkemodell som Bibelen ikke oppfordrer til.
 • Man kan ikke stole på Tradisjonen.
 • Dagens lederfilosofi blant kristne fantes ikke blant de første kristne.

Her er innholdsfortegnelsen:

Del 1: I år vil jeg heller bygge mennesker

Del 2: Urmenighetens verdier, samlinger og organisering

 • Urmenighetene = alle var prest
 • De første kristne holdt samlinger i hjemmene
 • Man hadde ikke kirkebygninger
 • Husverter inviterte til samlinger
 • Et måltid var en del av samlingen
 • Nattverd var en del av måltidet
 • Altertjeneste kuttet man ut
 • Folk fra ulike kulturer var sammen
 • Alle i samlingen kunne komme med innslag 
 • Det var ikke møteleder i samlingen
 • Storsamlinger var sjeldne
 • Hverandre-verdiene var viktig
 • Man skulle undervise hverandre og rettlede hverandre
 • Det var ikke vanlig å preke i urmenighetene 
 • De første kristne førte samtaler, læren ble ikke borte av den grunn.
 • Liturgien var i tilfelle mikroskopisk
 • Gjestfrihet var viktig
 • Man behøvde ikke tittel for å døpe 
 • Man hadde ikke kirkesamfunn 
 • Hver menighet var selvstendig
 • Prest = eldste = pastor = hyrde = biskop = tilsynsmann = husvert
 • Enda mer om prestebiskopene
 • Ganske vanlig med valg av eldste, men ikke obligatorisk 
 • Enkeoppskriften antyder at også kvinner var eldste
 • Apostler og eldste hadde ikke disipler 
 • Menigheter hadde ikke plikt til å sende ut misjonærer
 • Ikke plikt å dele seg mange ganger
 • Det var ikke rangorden, ledere eller hierarki
 • Underordning skulle være gjensidig
 • Også Paulus underordnet seg
 • Det er meningsløst å spørre om diakoner var under apostler i rang, for Paulus ble kalt begge deler. 
 • Det var full likestilling i menighet og ekteskap
 • Paulus: Menn må tie i menigheten
 • Den ene gangen leder står i NT
 • Lirker inn ordet lederskap, selv om det står noe helt annet på gresk
 • Norske eksempler på ordet leder i NT
 • Lag en liste med testspørsmål om hva lederskap egentlig betyr
 • Apostler og profeter misjonerte mest, men de hadde ikke enerett.  
 • Organiske merkelapper, ikke titler
 • Kvinner var i alle tjenester
 • Da Paulus sa at mannen er kvinnens hode, gikk han inn for full likestilling
 • Apostlene hadde ikke ansvar for en gigantisk menighetskasse
 • Fire ord for å velge 
 • Det virkelige allmenne prestedømme har ansvaret for apostlenes lære
 • Hvilke bibeltekster brukes som hierarkiargumenter?
 • Oppsummering urmenighetene 

Del 3: Tradisjonen tar feil

 • 90 % av biskopene blåste i kirkemøtet
 • Muntlig tradisjon er vannet ut
 • Hva kan vi bruke Tradisjonen til?
 • Flesker til mot kirkehierarkiene
 • Er du med i Den norske kirke, støtter du store deler av Konkordieboken 
 • Tiende kom på 500-tallet
 • Hva preges dagens menigheter av?
 • Kirkescener er fellesskapsfiendtlige
 • Manipulerende menighetsliv
 • Dagens opplegg sliter ut lederne, samtidig savner alle å bli sett.
 • Er ikke kirketjeneren en del av menigheten?
 • Hvilke verdier har tradisjonelle menigheter? 
 • Dårlige holdninger blir til dårlige menighetsordninger
 • Sett verdiene først, ikke visjonene 
 • «Unnskyld, det er noe kjent med deg, er jeg egentlig hyrden din?» 
 • Ledermenighet eller tjenermenighet?
 • Når kan lederskap tillates i kristne miljøer? 
 • Går du inn for sovesalmodellen?
 • Demokrati eller elskekrati best ved uenighet?
 • Snakk sammen
 • Bygge mennesker

Boken passer for:

 • Teologistudenter.
 • Kvinner som blir undertrykt i kirkesamfunnet.
 • Menighetsledere som er utslitte og mangler venner.
 • Kristne som savner fornyelse.
 • Kristne som har sendt brev til lederskapet om at noe er galt.

Sjekk også boken “De første kristne“.