Hva koster det å utgi sin egen bok?

Bok med tittelen Lærervikar.

Sa forlaget nei? Du kan trykke og selge boken på egen hånd.

Det er en god følelse å kunne holde sin egen bok. Ikke la bokdrømmen dø bare fordi forlaget sa nei til manus.

Salget blir selvsagt mindre enn om et forlag hadde stått bak. Men selv om du ikke tjener masse på å utgi boken selv, kan prosjektet være nyttig hvis du er ute etter å spre et budskap. Med en bok i hånden er det lettere å få presseoppslag eller bli invitert til å holde foredrag.

Bøker i små opplag kan også sendes til kunder eller slekt og venner som en oppmerksomhet ved juletider eller når det er jubileum.

Hva koster et lite bokprosjekt?

Prisen varierer selvsagt mye med hva du trenger av hjelp og hvor mange eksemplarer du skal trykke.

Et eksempel:

Du har skrevet en bok på 200 sider i A5-størrelse. Innmaten skal være svart-hvitt og omslaget skal være hardt og i farger. Boken skal trykkes i 200 eksemplarer. I tillegg trenger du hjelp til layout og språkvask. Da blir det omtrent slik:

 • Språkvask 25 kr x 200 sider = 5.000 kr inkl mva
 • Layout med plassering og justering av 20 bilder = 6.250 kr inkl mva
 • Designe omslag = 1.500 kr inkl mva
 • Trykke boken = 11.500 kr inkl mva

= 24.250 kr inkl mva

Flere priser lenger ned.

Tar du kontakt med meg (e-post nederst), kan jeg også gi deg et slags «omvendt tilbud». Da sier du hvor mye penger du kan tenke deg å bruke på et bokprosjekt, så gir jeg deg et tilbud på hva du kan få for de pengene.

Hva kan du tjene på en bok?

Selv med et lite opplag og dårlig distribusjon, bør du klare å få tilbake utgiftene.

Her er et eksempel som bygger på eksempelet over:

 • Du selger boken for 200 kroner til 25 venner på Facebook og 25 personer i slekten din = 10.000 kr.
 • Du gjør avtale med din lokale bokhandel eller matbutikk om å selge noen bøker der. I tillegg oppretter du en nettside hvor folk kan bestille boken. Dermed selger du boken for 250 kroner til 50 personer, kanskje over en toårsperiode = 12.500 kr.
 • Dermed sitter du igjen med et lager på 100 eksemplarer som du selger på salg til 100 kroner i ulike sammenhenger over noen år = 10.000 kr.
 • Dermed har du fått inn 32.500 kroner. Men du må ikke glemme at det er noen flere utgifter slik som porto og konvolutter. Dermed går du i null til slutt.

Du utgir ikke bok for å bli rik. Du utgir bok fordi du har noe på hjertet eller fordi det er gøy.

Er du en flink markedsfører, kan du sitte igjen med et overskudd. Du kan inngå en avtale med en stor forening eller organisasjon som kan selge boken fra sine nettsider. Bokens tema må selvsagt handle om noe foreningen er opptatt av. Plutselig har du flere tusen potensielle kjøpere.

Eller du kan selge boken når du holder foredrag eller når du ellers møter folk i alle mulige sammenhenger.

Før du har trykt en eneste bok, kan du sende PDF av boken til butikker eller organisasjoner og høre om de er interessert å kjøpe papirversjonene. Slik trykker du ikke opp flere eksemplarer enn nødvendig.

Nå skal vi se mer på kostnadene:

 • Språkvask
 • Bilder
 • Layout
 • Omslag
 • Trykking

1) Hva koster språkvask og korrektur?

Jeg kan gå gjennom teksten din og luke bort de aller fleste skrivefeilene. Korrektur betyr å rette stavefeil. Språkvask går dypere, da sørger man for at grammatikken er på plass. Likevel kan det hende det er enkelte avsnitt leserne ikke forstår et kvekk av. Hva i all verden er det forfatteren mener? Jeg kan rydde opp slike uklarheter samt finne på mer spennende mellomtitler.

Omtrentlig pris for enkle tekster er 25 kr pr A5-side, det gjelder når jeg får et oppdrag med mange sider. Send meg noen sider av teksten din og be om tilbud. Noen tekster krever mye mer arbeid enn andre. Jeg har hatt tekster der jeg har vært oppe i 160 kroner pr A5-side, da var temaet ekstra vanskelig samtidig som forfatteren hadde dysleksi.

Jeg kan også utføre arbeid med timepris: 625 kr inkl mva for privatpersoner.

2) Skanning, justering og plassering av bilder

Jeg kan skanne gamle papirbilder, fargejustere bilder og plassere dem i layouten:

 • 10 bilder = 625 kr inkl mva
 • 20 bilder = 1.250 kr inkl mva
 • 30 bilder = 1.875 kr inkl mva
 • 40 bilder = 2.500 kr inkl mva

3) Hva koster layout?

Nedenfor er omtrentlige priser på layoutarbeid for A5-bøker som i hovedsak består av løpende romantekst. Jeg plasserer teksten i min vanlige boklayout og rydder opp i typografien. Omslag, skanning og bilder kommer i tillegg.

 • 16 sider = 625 kr inkl mva
 • 32 sider = 1.250 kr inkl mva
 • 48 sider = 1.875 kr inkl mva
 • 64 sider = 2.500 kr inkl mva
 • 200 sider = 5.000 kr inkl mva

4) Hva koster design av bokomslag?

Timepris 625 kr inkl mva. Minimum 1.000 kr for omslag.

5) Priser på trykking av bøker

Nedenfor er omtrentlige priser på trykking av bøker i A5-størrelse – hos et rimelig trykkeri. Det tar omkring to uker å trykke. Legg merke til at du kan spare mye på å velge svart-hvitt innmat.

Innmaten er svart-hvitt

200 sider, 200 eksemplarer, svart-hvitt innmat og:

 • hardt fargeomslag = 11.500 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 9.000 kr inkl mva

200 sider, 150 eksemplarer, svart-hvitt innmat og:

 • hardt fargeomslag = 10.000 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 7.500 kr inkl mva

150 sider, 200 eksemplarer, svart-hvitt innmat og:

 • hardt fargeomslag = 11.000 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 8.000 kr inkl mva

150 sider, 100 eksemplarer, svart-hvitt innmat og:

 • hardt fargeomslag = 7.000 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 5.500 kr inkl mva

Innmaten er farger

250 sider, 200 eksemplarer, farger innmat og:

 • hardt fargeomslag = 22.000 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 18.500 kr inkl mva

200 sider, 200 eksemplarer, farger innmat og:

 • hardt fargeomslag = 18.500 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 15.000 kr inkl mva

200 sider, 150 eksemplarer, farger innmat og:

 • hardt fargeomslag = 15.000 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 12.500 kr inkl mva

150 sider, 100 eksemplarer, farger innmat og:

 • hardt fargeomslag = 9.000 kr inkl mva
 • mykt fargeomslag = 7.000 kr inkl mva

Kontakt «bokjordmor» Sjur Jansen Mann holder en bok. Bak skimtes et bymiljø.

Tlf: 95 28 95 19

sjur@skrivehistorie.no

Fortell om boken din, så finner vi sammen ut et budsjett og hva du trenger for å komme i mål.

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre