Personlige historier er populært i sosiale medier

De mest populære sakene ble skrevet i jeg-form

Av de 50 mest delte sakene i sosiale medier i 2017, var 26 prosent skrevet i jeg-form. Egentlig var det enda  flere som var skrevet i jeg-form, det spørs hvordan man teller. For eksempel den nest mest delte saken inneholdt for det meste en gjengivelse av hva en pensjonert lærer hadde skrevet til foreldrene. Han representerte kun seg selv. På en måte var det derfor jeg-form selv om læreren ikke brukte ordet «jeg» i teksten.

De fire mest delte sakene i 2017 var dermed i jeg-form.

  • Per Fugellis farvel
  • Svensk lærer om oppdragelse
  • Flyktning fra Somalia
  • En blogger om julen

Det er mulig det er litt tilfeldig hva som havner blant de femti mest delte sakene (ekstern lenke). Hentes en sak opp av de største mediehusene, blir det naturlig nok mer deling. Likevel, statistikken må kunne gi oss noen signaler.

Den mest delte saken var på over 1000 ord, det vil si mer enn to A4-ark. Man behøver altså ikke være redd for å skrive langt, så lenge man skriver noe med substans. Den nest mest leste saken hadde 275 ord. Så det er heller ikke noe problem å være kortfattet. De to neste sakene hadde 1300 ord og 575 ord.

På plass nummer fem landet en historie om en uteligger som fant seg en kjæreste og som ble nykter. Selv om den ikke er skrevet i jeg-form, er det snakk om en personlig historie.

På sjette plass kom en sak om havregryn. Her var det hverken jeg-form eller en personlig historie. På syvende plass finner vi en historie om et enkeltmenneske, beskrevet av en journalist. På åttende plass kom nok en jeg-historie, en person roser det norske helsevesenet etter at han fikk et illebefinnende.

Både historier om enkeltmennesker og jeg-formen er altså høyt oppe blant de mest delte sakene.

Det betyr ikke nødvendigvis at du bør dele dagboken din på weben til firmaet ditt. Men det kan hende du bør være åpen for å bruke ulike typer tekster, kanskje en personlig historie eller en kronikk i jeg-form? Det mener nå i alle fall jeg!


Si fra om du ønsker hjelp til din neste artikkel, bok eller reklametekst.

Kontakt Sjur Jansen: sjur@skrivehistorie.no