NTB-nyheter tilpasset barn

 

Gratis nyheter for barn

Av: Sjur Jansen, journalist i Skrive Historie

Skrive Historie har tatt en kikk på nyhetskanaler som kan passe for barn. Hvilken bør barnet ditt velge?

Digitale læringsressurser

Kanalene som sprer nyheter til barn i Norge, eies enten av staten, store medieselskaper eller av stiftelser. Nyhetsnettstedet Munin Buzz skiller seg ut ved å være et privat firma som i hovedsak eies av to personer.

– Munin Buzz leverer vanlige nyheter, ikke nyheter om barn eller for barn. Samtidig er nyhetene tilrettelagt for barn og unge når det gjelder tekstene og de andre elementene i hver artikkel, sier medgründer Endre Brask Grønmyr på telefon til Skrive Historie.

Redaksjonen forteller at nyhetene som presenteres, skal være viktige å kjenne til, det skal være store nyheter som dominerer nyhetsbildet eller nyheter som er relevante for barn og unge. Mote og kjendiser er prioritert ned.

Firmaet lever av å tilby digitale læringsressurser til skolene. I tillegg tilbys altså gratistjenesten Munin Buzz.

Ryddig layout

Munin Buzz har en oversiktlig layout. Man har ikke lagt seg på en barnslig design, men har satset på at det skal være lett å finne frem og lett å lese. Øverst er det en meny med åtte temaer, slik som politikk, økonomi, helse og så videre. Menyen er en oversiktlig og grei løsning.

Når man klikker på en artikkel, åpnes bildet i stort format når man leser på en stor skjerm. Det er flott, for det gir en visuell opplevelse og man kan studere detaljer i bildet.

Artiklene har på stor skjerm brede marger, det er ingen forstyrrende elementer og typografien er god. På liten mobilskjerm er skriften stor nok og lett å lese.

Trøbbel med søkefunksjonen

Søkefunksjonen er derimot ikke helt topp. Vi testet med ordet mote og fikk 224 treff, men da vi klikket på de første artiklene, fant vi ikke ordet mote noe sted i tekstene. Noen ganger virket søkefunksjonen bra, andre ganger var den ikke til å bli klok av. Vi varslet redaksjonen om dette og den kastet seg rundt med sine data-skrutrekkere og IT-skiftenøkler. Flere uker senere testet vi på nytt med ordet mote, denne gangen fikk vi 22 treff. Men fremdeles fant vi ikke ordet mote inne i artiklene.

Godt språk og bra saker

Alle nyhetssakene produseres av NTB som er en troverdig aktør innen nyheter. Artiklene blir justert  av NTB slik at språket skal passe for barn. Dette gjøres på en bra måte. Sammenlign for eksempel samme NTB-artikkel i Fjordabladet og Munin Buzz. I Munin Buzz-versjonen settes punktum oftere slik at det blir bare én tanke i hver setning. Enkelte ord blir også byttet ut. Fjordabladet skriver «bruttotonnasje» om et skip. Munin Buzz skriver derimot «innvendig volum».

NTB passer også på å sette inn mellomtitler i Munin Buzz slik at det blir lettere å orientere seg i artiklene. Mellomtitler er viktig når artiklene ligger på rundt 500-700 ord.

Passer best for ungdomsskole

Tekstene er noe lange for mellomtrinnet når det gjelder daglig nyhetsorientering. Man kan få inntrykk av at NTB har ungdomstrinnet i bakhodet nå tekstene formes.

I en sak om lønnsoppgjøret, er det for eksempel ikke forklart godt hva lønnsoppgjør, pensjon og fagforening er for noe. En tiåring vil slite. Rammen som sier «Fakta om lønnsoppgjøret», starter med «Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør.» Henvender man seg til tiåringer, må man starte mer grunnleggende.

Eventuelt kan sakene merkes med enten mellomtrinn eller ungdomstrinn slik at leserne vet hvilke artikler som passer. Og det er nettopp det redaksjonen vurderer å gjøre, blir vi fortalt, det finnes kortere artikler som ganske enkelt kan tagges slik at de blir lettere å finne.

Også nynorsk

Det er omkring én ny artikkel hver dag. To av ukens artikler er på nynorsk.

Faktabokser og illustrasjoner

Sakene har ofte en faktaboks. Noen ganger er det også illustrasjoner, og de er profesjonelt utført. Her er tre eksempler:

Illustrasjonene er laget for voksne, så det kan være enkelte vanskelige ord. Men uansett skiller Munin Buzz seg ut ved å ha disse fine illustrasjonene. Redaksjonen svarer at i fremtiden skal språket tilpasses barn også i illustrasjonene.

Oppgaver etter hver artikkel

Nederst i hver nyhetsartikkel er det en en del oppgaver som passer til skolearbeidet. I en artikkel om valget i Italia finner du blant annet disse spørsmålene: «Hvorfor kan det ta tid før Italia får en ny regjering?» «Hvem er Silvio Berlusconi, og hvorfor kan han nå ikke bli statsminister? Skriv fem faktapunkter.»

Skal barna kun oppdatere seg på nyheter, hadde det vært en fordel med flere nyheter og kortere tekster. Munin Buzz satser på færre nyheter og heller lengre tekster med oppgaver. Man får et inntrykk av at målgruppen ikke først og fremst er privatpersoner, men skolevesenet. Og det stemmer med hvordan Múnin Buzz markedsfører seg: «Munin.buzz er en ukeavis til bruk i skolen.» Lærere, og ikke minst lærervikarer, kan bruke gratisnyhetene i timen uten særlig forberedelse.

Det kan ikke være mange åttendeklassinger som frivillig gyver løs på «Hvem er Silvio Berlusconi» etter middagen hjemme. Det barna har nytte av hjemme, er tekstene, faktaboksene og illustrasjonene. De andre elementene er noe skolen eventuelt kobler barnet på.

Nyttige lenker

I rammetekst i hver artikkel finner man også nyttige lenker til mer informasjon, hvis man skal gjøre oppgaver. I tillegg skal det komme passende kompetansemål som listes opp etter hver artikkel, forteller Brask Grønmyr.

Temastoff

Munin Buzz publiserer også «spesialer» om ulike temaer, slik som stortingsvalget eller nobelprisene. Da samler redaksjonen stoff fra flere artikler og syr sammen en temapakke.

Passer best for ungdomsskolen 

Munin Buzz har lenke til Munin Education som inneholder stoff man kan bruke i skoletimene. Skolestoffet koster 55-70 kroner per elev og per fag i skoleåret, minimum 5.000 kroner, pluss mva, så det er tjeneste som er uaktuell for privatpersoner.

Konklusjon

Munin Buzz er et bra gratis tilbud for dem som går på ungdomsskole, men avisen er ikke sterkest når det gjelder de yngre barna. Layouten er ryddig, tekstene er forenklet og det er ofte også bra illustrasjoner som andre aviser for barn kan mangle.