Spre kundenes ros

Jeg tar bilder av kundene dine og spør hvordan de opplever tjenestene eller produktene. Dette blir til artikler og sitater som du kan bruke i nyhetsbrev, nettsider, DM-er, brosjyrer, sosiale medier og årsrapporter. Det betyr at du får bred nytte.

Alt redigeres slik at både du og kundene blir fornøyd.

Slike intervjuer passer også i Powerpoint-presentasjoner. Folk liker å se ekte caser og man husker historier mye bedre enn tall.

Fordelen med intervju, i motsetning til bare et sitat, er at man gjennom kunden kan fortelle bedre hva tjenesten din går ut på eller hvordan produktet ditt virker. Man får en knagg å henge beskrivelsen på.

Pris for kundeintervju

Jeg tilbyr fast pris på 3.000 kroner dersom kunden befinner seg i Oslo eller Lørenskog. Da oppsøker jeg kunden som du har valgt ut, jeg tar bilder og jeg intervjuer.

Spør meg gjerne om et pristilbud dersom du ønsker mange intervjuer som du vil spre utover i året til nyhetsbrev og nettsider eller om du ønsker kun korte sitater med bilder.

Kontakt sjur@skrivehistorie.no

Mobil: 952 89 519