Omtale av avisen Klar Tale

 

Av: Sjur Jansen, journalist i Skrive Historie

Hopper bokstavene når du leser nyheter? Forstår du ikke alle ordene? Forsøk Klar Tale.

Skrive Historie har tatt en kikk på nyhetstilbud som kan passe for barn. Klar Tale er ikke først om fremst laget for barn, likevel kan avisen være aktuell for barn, for eksempel hvis barnet har dysleksi.

Ikke bare dyslektikere

Målgruppen til avisen Klar Tale er folk som har lese- og skriveutfordringer, deriblant dyslektikere, innvandrere som er i ferd med å lære seg norsk og folk med slag eller afasi.

Omkring 20 prosent av dem som går ut av skolen har generelle lesevansker, skriver Dysleksi Norge. Det betyr at omkring fem elever i hver klasse sliter med å lese. Vil du teste hvordan det er å være dyslektiker, kan du forsøke å lese teksten på denne nettsiden.

Ny layout

Papiravisen Klar Tale fikk ny og luftig layout i januar 2018. Redaksjonen har også nylig gjort enkelte endringer på nettsidene. Avisen har 4-5 journalister og plasserer seg dermed mellom BT Junior og Aftenposten Junior når det gjelder ressurser – hvis vi skal sammenligne med aviser som retter seg mot barn.

Voksne nyheter – men Klar Tale tar hensyn til barna

Da Skrive Historie besøkte nettsidene til Klar Tale var en av overskriftene: «Jente drept av bilbombe». En slik nyhet hadde kanskje ikke blitt formidlet av de nettstedene som har barn som målgruppe. De barnevennlige nyhetskanalene kan ta opp temaer som krig og nød, men ofte er man forsiktige med ordbruken og detaljene.

Likevel er ikke Klar Tale en avis på linje med riksavisene som kan vise bilder av drepte barn.

Gøril Huse i Klar Tale.

Gøril Huse, redaktør og daglig leder i Klar Tale Foto: Klar Tale.

– Vi tar hensyn til at det er mange barn blant våre lesere, sier Gøril Huse som er redaktør i Klar Tale. Og det er også det generelle inntrykket Skrive Historie får. Huse forteller at de ikke dropper nyheter av hensyn til barn, men at de kan være forsiktige med valg av bilder. De forsøker også å forklare sammenhenger.

Litt lange tekster for de minste barna

Utgangspunktet for omtalen som Skrive Historie gir her, er å finne gode tilbud til barn. Hovedoppslaget i nettutgaven til Klar Tale denne dagen handlet om en skøyteløper som var syk. Artikkelen var på over 300 ord, det er i overkant mye for mange barn når de skal lese flere nyheter i samme økt.

Barn er forskjellige og er også i ulike aldre, så det er ingen fasit når det gjelder lengde på artikler. Men for eksempel avisen BT Junior viser tre nyheter hver dag med omkring 60 ord hver, det virker umiddelbart mer passelig for barn.

Artikler i Klar Tale har gjerne 200-500 ord, det er naturlig at artiklene er såpass lange når målgruppen er voksne.

Også papiravis

Klar Tale er en stiftelse som får økonomisk støtte gjennom en egen post i statsbudsjettet, men støtten er ikke nok til at avisen blir helt gratis. På nettsidene er det en del gratis artikler, i tillegg er det plussartikler for dem som betaler abonnement.

Nyhetene gis også ut som en 12 siders papiravis. Abonnerer man, får man også papiravisen som PDF med papirlayout.

Aller best språk i papirutgaven

– Språket i Klar Tale tilsvarer barneboknivå, forklarer Huse.

Når man sammenligner tekstene i nettutgaven med papirutgaven, får man inntrykk av at papirutgaven er enda mer pedagogisk tilrettelagt. Huse bekrefter at redaksjonen bruker mer tid på papiravisen, hver artikkel går gjennom flere ledd der.

På nettet følger redaksjonen nyhetsbildet dag for dag. Journalistene henter stoff fra for eksempel NTB og forkorter og forenkler setningene. I papiravisen legger man inn mer krefter og journalistene har også flere egne saker, slik blir språket enda mer gjennomarbeidet. Du får altså ikke bare mer stoff når du abonnerer, du får også en bedre avis generelt.

Hør nettsiden bli lest opp

Øverst på nettsiden er det en knapp som gjør at du får hele nettsiden lest opp. Java må være installert i nettleseren for at du skal høre den syntetiske stemmen. Hører du ikke en stemme, kan du eventuelt forsøke en annen nettleser. Stemmen er robotaktig nå i 2018, trykket legges noen ganger på feil del av ordet. Men er man svaksynt, er opplesningen uansett til hjelp.

En artig funksjon er at du kan peke på et ord og få en visuell forklaring. I en artikkel står for eksempel ordet «vinnerne». Trykker du på det ordet,  spretter det frem en liten tegning som viser en person som holder en pokal. Det er gjerne flere små tegninger som skal forklare samme ord. Du kan også bestemme hvor store bokstavene skal være i artiklene og om bakgrunnen skal være mørk eller lys. Det er slike finesser som gjør at Klar Tale skiller seg ut og kan være til hjelp for grupper med spesielle behov. Og i disse gruppene er det også barn.

Klar Tale tilbyr også gratis podkast av nyhetene. Lydopptakene er av en person som leser opp artiklene på en ganske nøytral måte.

Ukens oppgave

Avisen har også noe som kalles «ukens oppgave», den er hver gang basert på en tidligere artikkel. Sammen med oppgaven får du ekstra informasjon om artikkelens tema – og så kommer fasiten en uke senere. Se ukens oppgave her.

Også nyheter på nynorsk

Journalistene i Klar Tale behersker både bokmål og nynorsk. En del av nyhetene som presenteres, er skrevet på nynorsk. Disse nyhetene vil fra nå av komme innimellom nyhetene som er på bokmål. Tidligere kom nyheter på nynorsk i en egen pdf, du kan se gamle saker på nynorsk her.

Ikke reklame

Det er ikke annonser i Klar Tale.

Også noe stoff rettet direkte til barn

Redaktør Huse forteller at redaksjonen er i gang med tolv artikler om verdens land, denne serien er rettet spesielt mot barn. Blant annet følger deg med Kahoot-oppgaver.

Hver høst har gjerne skolene en uke hvor de jobber mye med temaet aviser. Da henger Klar Tale seg på og og deler ut gratis aviser. Blant abonnentene er det en del skoler, så det kan hende barnet ditt har sett Klar Tale flere ganger på skolen allerede.

Det hender også vi hører at folk endelig har begynt å delta i samtaler i lunsjen på jobben, fordi de har forstått nyhetsbildet etter å ha lest Klar Tale.


Viktig for demokratiet

– Klar Tale gjør at flere kan delta i demokratiet fordi de forstår bedre hva som foregår og hva ulike politiske partier står for, sier Gøril Huse. – I fjor høst etter valget fikk vi gledelige meldinger til redaksjonen, folk sa for eksempel stolt «Vi har stemt!». Det hender også vi hører at folk endelig har begynt å delta i samtaler i lunsjen på jobben, fordi de har forstått nyhetsbildet etter å ha lest Klar Tale.

Pragmatisk språk

Dyslektikere må ha korte setninger og gjerne bindestrek i sammensatte ord. Klar Tale setter derfor inn bindestreker på plasser der en norsklærer ville ha protestert med sin røde penn. Skal barnet ditt lese Klar Tale, kan du nevne at språket i Klar Tale ikke er et ideal man alltid skal strekke seg etter, men løsningene hjelper folk som sliter med å lese.

Abonnement

På nettsidene finner du mange gratis artikler. I tillegg kan du abonnere for å få mer stoff. Nå i mars 2018 er prisene slik:

  • Papiravis pluss digital: 540 kroner i året
  • Lyd-CD pluss digital: 540 kroner i året

Se flere prisvarianter her.

Konklusjon

Klar Tale er et alternativ for barn som er ute etter nyheter. Men målgruppen er voksne, så man kan gjerne sjekke også de andre nyhetstilbudene som Skrive Historie omtaler, før dere bestemmer dere for en favoritt.