Hjelp til å skrive bok

Oppslått bok med en rød snor rundt som med en knute danner et hjerte. I bakgrunnen innpakningspapir, boken er tdyeligvis akkurat åpnet som en pakke.

Din personlige historie kan bli til en bok, uten at du skriver selv. Vi møtes på Skype eller hjemme hos en av oss. Du snakker – jeg skriver. Underveis stiller jeg også spørsmål slik at teksten blir komplett.

Ikke alle er forfattere. Derfor trenger du hjelp til boken din:

 • Du er muntlig anlagt.
 • Du har ikke nok tid.
 • Du har dysleksi.
 • Du har fysiske utfordringer.
 • Du trenger en idépartner, en prosjektleder eller en som kan tilføre stoff.

Hvor stort er ditt bokprosjekt?

Kanskje skal du:

 • Gi boka i gave til venner og familie.
 • Utgi boka selv – og selge den selv på nettet eller når du holder foredrag.
 • Lage en e-bok.
 • Kontakte forlag når manus er ferdig.

Jeg kan bidra med tekst, layout, skanning av bilder, omslag, kontakt med trykkeri, intervju av person som du vil ha med i boken, innhenting av fakta fra nettet, ideer, disposisjon, søknadstekster, reklametekster og fotografering. Min timepris er 625 kroner inkl mva for privatpersoner (1000 kr pluss mva for bedrifter). Noen ganger kan jeg gi fast pris på et prosjekt.

Hva koster det å lage tekst til en bok?

Én times fortell-til-meg-møte, pluss mine tre-fire timer med skriving i etterkant, koster 2500 kroner inklusiv mva. Et slikt møte tilsvarer 12–13 boksider i A5-størrelse. Da er det omkring 300 ord på hver side, som en roman.

Pris for tekst etter muntlig møte:

 • 12 boksider = 2.500 kr
 • 25 boksider = 5.000 kr
 • 50 boksider = 10.000 kr
 • 100 boksider = 20.000 kr
 • 150 boksider = 30.000 kr
 • 200 boksider = 40.000 kr

Tabellen viser ikke ikke nødvendigvis en fastpris på hele prosjektet, jeg må først høre hva prosjektet ditt går ut på. Jeg sender deg tekst etter hvert møte, på den måten er du fri til avbryte, utsette, forkorte eller forlenge prosjektet når det passer deg – eller skrive på egen hånd.

Tabellen over viser altså kun prisen for produksjon av tekst. I tillegg kommer layout, omslag trykking og så videre.

Fortell meg om ditt prosjekt, så setter jeg opp et prisoverslag etter hva du trenger hjelp til.

Jeg får ingen rettigheter til teksten eller bøkene, du er redaktør og eier alt. I enkelte tilfeller kan vi bli enige om andre løsninger.


Sjur Jansen tekstforfatter og kommunikasjonsrådgiverTekstforfatter og journalist Sjur Jansen

20 års erfaring som deskleder i Dine Penger. Forfatter av bøker, artikler og reklame. Fotograf. Layoutmann. Skriver tekster både for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Send e-post til sjur@skrivehistorie.no eller ring 95 28 95 19.