Det er skrivefeil i nesten alle bøker

Også hos profesjonelle forfattere gjør feil

Du har akkurat fått flere pappesker fra trykkeriet, det er spennende å pakke opp og begynne å lese sin egen bok. Men etter noen sekunder oppdager du en skrivefeil! Å nei!

Du er ikke alene om å ha skrivefeil, det er egentlig ganske vanlig. Her er et eksempel fra boken “Sak 1569” skrevet av den kjente forfatteren Jørn Lier Horst:

Ordet “framdeles” finnes ikke i ordboken:

Jeg har en teori om hvordan skrivefeilen har oppstått. Antagelig har forfatteren brukt ordet “frem” noen steder i boken, kanskje han til og med har vekslet mellom “frem” og “fram”. Så har korrekturleseren bestemt seg for at det skal stå “fram”.

Deretter har korrekturleseren kjørt en automatisk prosedyre med søk-erstatt. Alle steder det står “frem” enten alene eller som en del av et ord, blir erstattet med “fram”. Da ble det slik:

  • Frem -> Fram
  • Fremtid -> Framtid
  • Fremskaffe -> Framskaffe
  • Fremdeles -> Framdeles

Skal du ta søk-erstatt i ditt eget manus, bør du gå stegvis frem og stanse hvert eneste ord før du ber programmet endre.

Du bør også bestemme deg for hvilken variant av et ord du skal benytte. Ikke skriv “boken” noen steder og “boka” andre steder, men velg en av skrivemåtene. Dyktige korrekturlesere ser slikt. Ber du en venn lese korrektur, er det ikke sikkert at slikt fanges opp.

Stavefunksjoner fanger opp mye, men det er også mye de ikke finger opp. I den setningen du leste nå, skulle det ha stått “fanger” og ikke “finger”, men de varslet ikke den dumme stavekontrollen om. Det stavekontrollen derimot reagerte på, var ordet “stavefunksjoner” som fikk rød strek under. Men det er lov å skrive “stavefunksjoner” på norsk. Den røde streken forsvant da jeg delte ordet i to, altså slik: “stave funksjon”, men det er feil å dele ordet.

Du kan få mye hjelp av stavekontrollen, men den spenner altså også bein på deg noen ganger, så du må ikke skynde deg når du selv leser korrektur.

Poenget er uansett: Bli ikke fortvilet dersom du oppdager skrivefeil når du begynner å bla i boken i det du kjenner trykksverten dunste opp av pappeskene. Det er ganske vanlig at det er noen skrivefeil.

Her er noen tips:

  • Les på skjerm.
  • Print ut og les på papir.
  • Lag bokstavene større eller mindre og øk linjeavstanden, print så ut en gang til og les.
  • Be to venner lese gjennom.
  • Bruk proff korrekturleser.
  • Les gjennom på nytt når du får PDF med ferdig layout.

NB! Du regne med at prisen på layoutarbeidet går opp hvis du er sent ute med å rette skrivefeil og du sender layoutpersonen mange meldinger om rettelser.

PS: Jeg la inn et par skrivefeil med vilje i denne artikkelen. Fant du dem? Den første er i overskriften: “Også hos profesjonelle forfattere gjør feil”. Hvis du ikke så den, bør du leie inn en korrekturleseren til boken du har skrevet.